Асоциация на българите

по света

Световен Парламент на Българите

Научете за нас
First Vector Graphic
App
Асоциация на българите по света

Е създадена 2008 годиназа да сплотява Българите по света в името на осъществяването на българския национален идеал за 21-ви век:

свободна, независима, демократична и благоденстваща България

Discover More
Да Запознава Българите по света и техните близки с многовековната българска история и култура

Да Съдейства за постигане на по-нататъшното духовно и всестранно развитие на българската нация и нейният международен авторитет.

  • Новини

    АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА - ПОКАНА за Извънреден V Велик събор и ІХ сесия на СПБ.


    Върховният управителен съвет: Поради наложените ограничения от МЗ извънредния Велик събор се отлага При промяна ще ви уведомим веднага !

  • Новини

  • Новини

App

Очаквани събития и програма.

При наличие ще бъде Обявено !

Асоциацията на българите по света

гр.Варна-ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

Мобилен телефон +359 897947940 (0897947940)

Мобилен телефон +359 886507370 (0886507370)

Мобилен телефон +359 897 920 644 (0897920644)

За Дарения и помощ -за дейността на асоциацията ! обадете се или ни пишете!

Email: assobulg@abv.bg
Адрес за контакт
Предстоящи събития и новини !Новини-Програма!

Новини-Програма!

Новини-Програма

<


!

Новини-Програма

!

!

Новини-Програма

!