НОВИНИ

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТA


П О К А Н А

От името на Върховния управителен съвет на Асоциацията на Българите по света Ви уведомяваме, че на 04 и 05 ноември 2017 г. ще се проведе редовната Осма сесия на Световния парламент на българите (СПБ) в гр. София, в Сградата на Българския Червен Кръст ,бул.Джеймс Баучер № 76 /спирката на Метрото е със същото име/ а спането е организирано в кв. Горна Баня ул. „Урал” 2, хотел „Горна Баня” , тел./+359 2/257 61 20, тел. факс /+359 2 /957 61 15. Молим да потвърдите участието си до 18 октомври 2017 г. на e-mail: аssobulg_sofia@abv.bg като изпратите списък с имената на делегатите.

акад. проф. д-р Пламен Павлов

/председател на СПБ/


Седмата редовна сесия-2016 г.

На 15 и 16 октомври 2016 г. във Варна се проведе Седмата редовна сесия на Световния парламент на българите (СПБ), който е орган на Асоциацията на българите по света (АБС). В нея членуват земляческите дружества на наши сънародници от 48 страни. Парламентът се състои от 250 депутати (125 от България и 125 от диаспората), избрани от регионалните Асоциации на българските общности. Тазгодишната сесията на СПБ откри неговият председател историкът проф. д-р Пламен Павлов, академик при Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). Участниците бяха приветствани и от акад. Григор Велев, председател на БАНИ и почетен председател на АБС, който в словото си отново постави въпроса за необходимостта държавните ни институции да направят всичко възможно за опростяване на процедурата по признаването на българското гражданство на наши сънародници, живеещи в чужбина. Те също споделиха наблюденията си от дейността на регионалните дружества и направиха предложения за подобряване работата на АБС. В изказванията си нашите сънародници посочиха и административната тромавост и бюрократичните спънки, с които продължават да се сблъскват при опитите им да възстановят или да придобият българско гражданство. Проблеми има и при интеграцията на българите от диаспората, които са с доказани родови корени и които искат да живеят у нас. През втория ден на парламентарната сесия участниците разгледаха предизвикателствата пред нашите училища в чужбина, анализираха както досегашния опит, така и решаването на най-неотложните проблеми, стоящи пред тези огнища на българщината в Западните покрайнини, Македония, Украйна, Молдова, Румъния и САЩ.

Храмов комплекс в Арциз