Име .................................................................................................Длъжност ..................................................................................Местожителство

Кирил Йорданов.........................................................председател...............................................................................България

Акад. проф. д-р Григор Велев.............................почетен председател...............................................................................България

Атанас Койчев............................................................подпредседател............................................................................................Кипър

Акад. Богомила Маневска....................................подпредседател............................................................................................България

Панде Ефтимов.........................................................подпредседател.............................................................................................Бивша югославска република Македония

Юри Граматик............................................................подпредседател.............................................................................................Украйна

Допис. чл. Иван Николов.......................................подпредседател............................................................................................Западни покрайнини, Сърбия

Пламен Шукейн.........................................................подпредседател............................................................................................Германия

Лучия Остерлунд.....................................................подпредседател.............................................................................................Финландия

Костадин Костадинов............................................подпредседател.............................................................................................България

Максим Страхилов..................................................главен секретар..............................................................................................България

Димитър Боримечков............................................член на ръководството...............................................................................Молдова

Никола Караиванов................................... ............член на ръководството.......................................................................... ....България

Георги Стаменов ....................................................член на ръководството ..............................................................................България

Зденка Тодорова ....................................................член на ръководството ..............................................................................Западни покрайнини, Сърбия

Дора Костова ...........................................................член на ръководството ...............................................................................Украйна

Акад. проф. Цекомир Воденичаров ............член на ръководството ................................................................................България

Тодор Сабий ............................................................член на ръководството ...............................................................................Украйна

Абас Адени ...............................................................член на ръководството ................................................................................Албания

Проф. Лука Велчов ................................................член на ръководството ................................................................................Румъния

Любчо Кортелов .....................................................член на ръководството .................................................................................Бивша югославска република Македония

Раиса Белева-Ахалкацвишвили .....................член на ръководството ................................................................................Грузия